Kursus Pengurusan Ko-kurikulum

Pengenalan

Pendidikan yang seimbang dan menyeluruh sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu kurikulum dan ko-kurikulum. Untuk mencapai matlamat ini, aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum hendaklah dirancang dan dilaksanakan dengan bersepadu dan bersungguh-sungguh. Oleh itu, para pemimpin sekolah perlu dilatih didalam bidang pengurusan ko-kurikulum bagi meningkatkan dan memantapkan lagi kompetensi diri mereka sebagai pentadbir sekolah.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Mengenal pasti setiap tugas, peranan dan tanggungjawab masing-masing sebagai pengurus ko-kurikulum di sekolah.
  • Merancang, melaksana dan memantau program/ aktiviti ko-kurikulum berlandaskan dasar dan prinsip yang sebenar.
  • Menampilkan diri sebagai pengurus dan pemimpin ko-kurikulum yang berkesan.

 

Sasaran Peserta    

  • Pengetua
  • Guru Besar
  • Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum
TOP