Kursus Kepimpinan Sekolah

Pengenalan

Keperluan pengetahuan dan kemahiran untuk memimpin serta melaksanakan fungsi pengurusan dan kepimpinan dalam organisasi sekolah amatlah diperlukan oleh pengurus sekolah sama ada mereka yang baru dilantik ataupun mereka yang sudah lama bertugas. Pengurus berhadapan dengan pelbagai cabaran dan permasalahan hampir setiap hari dan ada kalanya datang secara mendesak. Namun begitu, mereka harus menanganinya supaya proses pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Memformulasi strategi secara efektif dalam organisasi.
  • Mengaplikasi pendekatan utama dalam membuat keputusan.
  • Menggunakan kaedah tertentu untuk menyelesaikan masalah.

 

Kandungan

  • Pengurusan strategik
  • Kemahiran membuat keputusan
  • Penyelesaian masalah

 

Sasaran Peserta

  • Guru Besar
  • Pengetua
  • Pengurusan Sekolah
TOP