Kursus Pengurusan Fail dan Rekod

Pengenalan

Pengurusan Fail dan Rekod yang sistematik dapat membantu pekerja meningkatkan keberkesanan dalam bekerja terutamanya dari segi masa. Selain daripada meningkatkan produktiviti kerja, pihak pengurusan juga dapat mengurangkan pembaziran yang berlaku di pejabat seterusnya menggalakkan amalan kerja yang kemas dan tersusun sepanjang masa.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

 • Menerangkan prinsip dan teknik terbaik dalam pengurusan fail dan rekod.
 • Mengaplikasi prosedur pengurusan fail dan rekod dengan betul.
 • Mengguna konsep pemisahan dan pelupusan fail dengan betul.
 • Melaksana sistem pengkelasan fail secara sistematik.
 • Meningkatkan kemahiran dalam mengendalikan rekod & fail pejabat.

 

Kandungan

 • Pengenalan
 • Sistem perfailan & klasifikasi
 • Kawalan fail & rekod
 • Susun atur fail
 • Pemisahan & pelupusan fail

 

Sasaran Peserta

 • Pengurusan Sekolah
 • Staf Sokongan
TOP