Kursus Pengurusan Kewangan

Pengenalan

Kursus Pengurusan Kewangan diperlukan bagi mewujudkan kesedaran mengenai kepentingan pengurusan kewangan berhemah di kalangan penjawat awam dan swasta bagi mengelakkan diri daripada berada dalam keadaan keberhutangan serius yang boleh menjejaskan integriti dan prestasi.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Menjelaskan teknik menguruskan wang dengan lebih berkesan.
  • Menjelaskan kepentingan menguruskan kewangan.
  • Menentukan sejauh mana kedudukan kewangan.
  • Mengenal pasti perangkap-perangkap kewangan yang bakal membawa kepada penyakit barah kewangan.

 

Kandungan

  • Pengurusan kewangan
  • Pendapatan dan Perbelanjaan
  • Kedudukan kewangan
  • Perangkap-perangkap kewangan

 

Sasaran Peserta

  • Terbuka
TOP