Kursus Pengurusan/Penyeliaan Berkesan

Pengenalan

Seseorang pemimpin sekolah perlu membantu guru meningkatkan mutu pengajaran supaya pengajaran bertambah berkesan dan objektif
pengajaran dan pembelajaran (P&P) tercapai. Kemahiran penyelian amat diperlukan dan harus ada pada setiap pemimpin sekolah. Dengan adanya kemahiran tersebut, mereka akan mampu memberi maklum balas, membimbing dan memotivasi serta mengambil langkah langkah yang berkesan bagi memastikan peningkatan dan kecemerlangan kurikulum.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

 • Menghurai isu-isu berkaitan penyeliaan.
 • Menerangkan tujuan penyeliaan.
 • Mempamerkan model penyeliaan yang baik dan menepati keperluan semasa.

 

Kandungan

 • Pengenalan penyeliaan
 • Isu-isu penyeliaan
 • Jenis-jenis penyeliaan
 • Model dan teori penyeliaan

 

Sasaran Peserta

 • Guru Besar
 • Pengetua
 • PK Ko-kurikulum
 • Ketua Bidang
 • Ketua Panitia
TOP