Kursus Pengurusan Risiko dalam Organisasi

Pengenalan

Pengurusan risiko merupakan satu pendekatan yang membolehkan pengurus memperoleh maklumat risiko yang boleh digunakan dalam perancangan strategik. Pengurus akan mendapat panduan mengurus organisasi mereka dengan lebih cekap dan berkesan melalui pengurusan risiko. Pengetahuan pengurusan risiko yang jelas dalam kalangan staf dapat membantu organisasi mencegah risiko yang tidak diingini daripada berlaku.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Menerangkan tentang asas pengurusan risiko.
  • Menyedia rangka kerja pengurusan risiko dan metodologi serta kaedah bagi mengenalpasti, mengukur, memantau, mengawal dan menilai risiko.
  • Mengaplikasi amalan pengurusan risiko dalam pengurusan organisasi.

 

Kandungan

  • Skop, aplikasi dan definisi risiko
  • Prinsip pengurusan risiko berkesan
  • Kaedah mengurangkan risiko dalam organisasi
  • Isu dan masalah pengurusan risiko

 

Sasaran Peserta

  • Guru Besar
  • Pengetua
  • Pegawai Pentadbiran
TOP