KURSUS AKTA KERJA 1955

Tajuk                                      : Kursus Akta Pekerja

Tarikh                                      : 03- 04 November 2015 (Selasa & Rabu)

Masa                                       : 9:00 pagi –5:00 petang

Tempat                                    : KUALA LUMPUR

Fasilitator                                : En. Rhymie bin Mohd Ramli 

                                                  ( Penolong Kanan Pengarah Tenaga Kerja)

 

Sinopsis

 Akta Kerja 1955 adalah Akta yang menyediakan terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan minima kepada pekerja yang dilindungi oleh Akta. Kursus ini akan memberi penekanan kepada perkara-perkara penting di dalam Akta tersebut termasuklah obligasi-obligasi sebagai majikan, obligasi-obligasi pekerja dan kesalahan-kesalahan yang boleh diambil tindakan oleh Jabatan / Mahkamah Buruh.

 

Objektif Kursus           

 1) Memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pihak pengurusan majikan berkenaan pemakaian peruntukkan-peruntukkan Akta.

2) Bagi melancarkan pengurusan tenaga kerja dengan ilmu yang berkaiatan.

 3) Supaya majikan memahami hak majikan dan hak pekerja.

 

Kandungan Kursus

1. Pengenalan kepada Akta

2. Pemakaian akta

3.  Pekerja yang termasuk di dalam ruang lingkup perlindungan Akta

4.  Takrifan kontrak perkhidmatan

         4.1  Perbezaan antara kontrak perkhidmatan dan kontrak untuk perkhidmatan

         4.2 Kontrak perkhidmatan hendaklah secara bertulis

         4.3  Jenis  kontrak perkhidmatan

         4.4 Larangan di dalan kontrak perkhidmatan

         4.5 Penamatan kontrak perkhidmatan

4.5.1      Penamatan dengan notis penamatan

4.5.2    Penamatan tanpa notis

4.5.3    Penamatan khas

4.6 Pelanggaran kontrak perkhidmatan 

2.    5. Takrifan upah

5.1  Tempoh upah

5.2  Bayaran upah

5.3  Kaedah pembayaran upah

5.4  Pendahuluan upah

5.5  Potongan terhadap upah

 

3     6. Perlindungan wanita

6.1  Sekatan kerja malam

6.2  Larangan  bekerja di bawah tanah

6.3  Perlindungan bersalin

6.3.1      Takrifan bersalin

6.3.2      Cuti bersalin

6.3.3      Kelayakan elaun bersalin

6.3.4      Tempoh cuti sakit akibat komplikasi mengandung atau bersalin

 

4    7. Jam kerja

7.1  Jam kerja biasa

7.2  Jam kerja syif

7.3  Jam kerja lebih masa

 

5     8. Kelayakan cuti

8.1  Cuti rehat

8.1.1 Kelayakan cuti rehat

8.1.2 Kerja pada hari cuti rehat

8.2  Cuti  sakit

8.2.1      Kelayakan cuti sakit

8.3  Cuti kelepasan am

8.4  Cuti tahunan

8.4.1      Kelayakan cuti tahunan

8.4.2      Bayaran ganti cuti tahunan

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 5.   

 

6.   


7.   TOP