Kursus Amalan 5S

Pengenalan

Amalan 5S merupakan satu metodologi atau pendekatan secara sistematik yang menitikberatkan penjagaan kebersihan tempat kerja yang berterusan. Amalan 5S adalah program menyeluruh KAIZEN yang diperkenalkan oleh Jepun melibatkan setiap individu dalam organisasi. Ia telah dibuktikan dengan berkesan dalam memotivasikan pekerja, meningkatkan produktiviti dan persekitaran tempat kerja.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Mengaplikasi pengetahuan amalan 5S di tempat kerja.
  • Meningkat motivasi untuk terus menjadi produktif dalam mencapai matlamat organisasi.
  • Mempamerkan budaya amalan 5S dalam organisasi.

 

Kandungan

  • Pengenalan Amalan 5S
  • Kekuatan budaya Amalan 5S
  • Langkah untuk melaksanakan Amalan 5S

 

Sasaran Peserta

  • Pengurusan Sekolah
  • Staf Sokongan
  • Terbuka
TOP