Kursus Audit Dalaman

Pengenalan

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan kefahaman tentang pengauditan serta meningkatkan kemahiran mengenai proses audit yang tepat dan sistematik.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

 • Meningkatkan keupayaan untuk melaksanakan audit dalaman.
 • Menghasilkan laporan audit dalaman yang tepat dan sistematik.
 • Memahami kepentingan audit dalaman.
 • Mengetahui proses dan prosedur audit dalaman.

 

Kandungan

 • Konsep dan prinsip Audit Dalaman
 • Perancangan dan pelaksanaan Audit Dalaman
 • Pelaporan Audit Dalaman dan tindakan susulan
 • Pengauditan

 

Sasaran Peserta

 • Guru Besar
 • Pengetua
 • Auditor Sekolah
 • Pengurusan Sekolah
TOP