Kursus Pemantapan Kualiti Pekerja

Pengenalan

Proses peningkatan kualiti merupakan satu proses yang berterusan dan ia bukan sahaja di nilai berdasarkan daya pengeluaran atau penghasilan serta perkhidmatan yang diberi, tetapi juga diukur dalam bsemua kegiatan, tingkah laku dan pekerjaan yang dibuat oleh pekerja. Sehubungan itu, kursus ini dirancang bagi mewujudkan budaya kerja yang berteraskan kualiti dalam kalangan pekerja.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Menjelaskan tentang kualiti dan produktiviti.
  • Menjelaskan kepentingan peranan pekerja dalam menentukan dan meningkatkan kualiti dan produktiviti kerja.
  • Mempamerkan budaya kerja yang berkualiti dan mempunyai produktiviti yang tinggi.

 

Kandungan

  • Kualiti dan produktiviti
  • Tanggungjawab pekerja 
  • Kretiviti dan idea untuk meningkatkan kualiti & produktiviti

 

Sasaran Peserta

  • Pengurusan Sekolah
  • Terbuka

 

TOP