Kursus Pengenalan kepada Sistem MS ISO 9001:2008

Pengenalan

Dalam usaha kerajaan untuk mewujudkan satu perkhidmatan awam dan swasta yang cemerlang dan memberikan keutamaan kepada kepuasan pelanggan, Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 perlu didedahkan kepada pemimpin organisasi untuk memastikan budaya kualiti dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa melalui penambahbaikan yang disyorkan.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

 • Menguasai pengetahuan dan matlamat mengenai sistem berkenaan.
 • Mempamerkan keupayaan untuk melaksana standard kualiti yang terbaik.
 • Melaksana Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 secara berterusan dalam organisasi.

 

Kandungan

 • Tujuan dan faedah Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008
 • Persedian dalam perancangan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008
 • Prosedur dalam menjalankan pengauditan
 • Tanggungjawab pihak pengurusan

 

Sasaran Peserta

 • Guru Besar
 • Pengetua
 • Pegawai Pentadbiran
 • Pengurusan Sekolah
TOP