Kursus Komunikasi Berkesan

Pengenalan

Hubungan sosial majikan-pekerja yang berkesan hasil daripada kebolehan seseorang pemimpin berkomunikasi dengan berkesan. Pemimpin harus mengamalkan pengurusan dan kepimpinan yang mengamalkan kompetensi dalam seni interpersonal; pengucapan awam, mendengar dan bahasa lisan supaya menaikkan semangat pekerja kearah penyempurnaan sesuatu tugas dan kejayaan yang lebih cemerlang.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

 • Mengaplikasi prinsip dan kaedah berkomunikasi secara interpersonal; mendengar, berucap dan penggunaan bahasa lisan.
 • Mengenal pasti jenis dan gaya komunikasi yang berkesan.
 • Mempamerkan keupayaan untuk memahami diri dan orang lain supaya dapat membentuk hubungan yang berkesan.

 

Kandungan

 • Kemahiran Interpersonal
 • Kemahiran bahasa bukan lisan
 • Kemahiran berucap
 • Kemahiran mendengar
 • Memahami diri dan orang lain

 

Sasaran Peserta

 • Guru Besar
 • Pengetua
 • Guru Penolong Kanan
 • Pegawai Pentadbiran
 • Guru
 • Pegawai Hal Ehwal Korporat

 

 

 

TOP