Bengkel Camtasia

Pengenalan

Bengkel ini direka bentuk untuk membantu peserta menghasilkan klip video yang bermutu. Ia bukan seperti klip video yang biasa tetapi mempunyai sentuhan emosi (emotional intelligence). Teks, imej, kesan bunyi, muzik, screen draw, call-outs dan pelbagai kesan lagi boleh dimasukkan ke dalam klip video yang akan dihasilkan. Camtasia adalah aplikasi mesra pengguna dan mudah difahami, walaupun peserta belum pernah mempelajarinya.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

 • Mengaplikasi pengetahuan asas untuk menghasilkan video.
 • Mengguna aplikasi yang terdapat dalam camtasia.
 • Mengaplikasi kaedah mengedit klip video yang seterusnya menerbitkan video.

 

Kandungan Kursus

 • Pengenalan
 • Mengedit menggunakan EDITOR di dalam Studio Camtasia
 • Menghasilkan dan menerbitkan klip video
 • Menghasilkan ‘storyboard’ dengan menggunakan ‘Screencast’ teknik.

 

Sasaran Peserta

 • Guru
 • Pegawai Pentadbiran 
 • Staf Sokongan
 • Terbuka

 

 

 

TOP