Bengkel Penulisan

Pengenalan

Bengkel Penulisan ini memberi fokus kepada kemahiran menulis Buku Teks. Penulisan Buku Teks mestilah menepati format-format yang telah telah ditetapkan dan juga menepati keperluan Falsafah Pendidikan dan Matlamat Pendidikan Sekolah berkenaan dan juga dapat membantu perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Mengaplikasi pengetahuan tentang format dan kaedah menulis dengan betul.
  • Mengetahui peringkat proses penerbitan buku teks.
  • Menghasilkan buku teks yang menarik dan berkualiti.

 

Kandungan Kursus

  • Komponen pakej buku teks
  • Spesifikasi penulisan buku teks
  • Proses penerbitan buku teks

 

Sasaran Peserta

Guru yang ingin menerbitkan buku Teks

TOP