Kursus Google Apps for Productivity

Pengenalan

Kursus ini bertujuan untuk melatih dan mengajar kemahiran pengurusan kerja menggunakan aplikasi Google.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

 

 • Memanfaatkan aplikasi Google secara meluas.
 • Merancang pengurusan jadual kerja dengan lebih teratur.
 • Mempromosi dan menyebar bahan pengajaran/maklumat secara efektif dan berkesan.
 • Mengamalkan pembudayaan teknologi ICT.

 

 

Kandungan Kursus

 • Google Chrome
 • Gmail
 • Google Driver
 • Google Calendar 
 • Google Hangout 
 • Using Google Apps on PC and Smartphone

 

Sasaran Peserta

 • Pengurusan Sekolah
 • Guru
 • Terbuka
TOP