Kursus Kaedah Asas Talaqqi Al-Quran

Pengenalan

Kursus Kaedah Asas Talaqqi Al-Quran merupakan kursus mempelajari asas tajwid Al-Quran secara berhadapan dengan guru yang mengajar. Kursus ini menumpukan sebutan huruf dan asas-asas hukum tajwid. Kursus ini akan menguna pakai BUKU TALAQQI dan diajarkan sendiri oleh penulisnya.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

 • Menyebut huruf Alif hingga Ya dengan makhraj dan sifat yang betul.
 • Menyebut baris-baris huruf dan sukun.
 • Menyebut mad.

 

Kandungan

 • Latihan sebut Alif hingga Ya dengan makhraj dan sifat yang betul
 • Latihan sebutan baris-baris huruf dan sukun
 • Latihan sebutan mad 2, 4, 5 & 6
 • Latihan sebutan dengung
 • Latihan praktikal tajwid

 

Sasaran Peserta

 • Guru
 • Pegawai Pentadbiran 
 • Staf Sokongan
 • Terbuka
TOP