Kursus Microsoft PowerPoint

Pengenalan

Kursus ini akan mendedahkan peserta akan kemahiran menggunakan Microsoft Office PowerPoint® untuk menyediakan pelbagai persembahan elektronik. Peserta juga akan didedahkan dengan kemahiran mengubahsuai penggunaan Microsoft Office PowerPoint® dan juga menambah elok persembahan dengan menghasilkan satu persembahan yang efektif.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

 • Menyediakan persembahan slaid memformat teks pada slaid.
 • Menambah dan mengubah objek grafik didalam persembahan. 
 • Menambah jadual di dalam persembahan. 
 • Penyediaan untuk mempersembahkan persembahan.

Kandungan

 • Pengenalan kepada Microsoft PowerPoint
 • Menghasilkan persembahan 
 • Memformat teks didalam slaid
 • Menambah dan mengubah suai objek grafik, jadual dan carta
 • Persediaan untuk persembahan

Sasaran Peserta

 • Guru
 • Pegawai Pentadbiran 
 • Staf Sokongan
 • Terbuka

 

 

TOP