Kursus Microsoft Word

Pengenalan

Microsoft Office Word ialah perisian pemprosesan perkataan yang utama dalam penggunaan komputer di seluruh dunia. Microsoft Word memberi pengetahuan asas yang amat berguna untuk para peserta mengetahui kaedah menghasilkan dokumen-dokumen seperti surat, memo, flyer, laporan, borang dan sebagainya.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Mengguna aplikasi lanjutan yang terdapat dalam Microsoft Word .
  • Menghasilkan dokumen menggunakan Microsoft Word dengan baik.

 

Kandungan Kursus

  • Pengenalan kepada Microsoft Word
  • Mengendalikan dokumen
  • Memformatkan Paragraph
  • Mengendalikan objek grafik, jadual dan pelbagai lagi

 

Sasaran Peserta

  • Guru
  • Pegawai Pentadbiran 
  • Staf Sokongan
  • Terbuka
TOP