Kursus Teknik Pengajaran & Pembelajaran (PdP) Sains Berkesan

Pengenalan

Dunia pendidikan hari ini mengajak pendidik menghasilkan modul Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang kreatif dan inovatif bagi menarik minat murid untuk belajar dan faham terhadap sesuatu subjek. Ilmu pengetahuan Sains dapat menggalakkan semangat ingin tahu dalam kalangan murid seterusnya menjana pemikiran yang kritis dan kreatif. Bagi tujuan memantapkan PdP Sains, guru berperanan penting bagi menyebatikan kandungan pengajaran seiring dengan perubahan semasa. Ia juga bertujuan untuk menambahbaikan kualiti dan keberkesanan PdP terutama bagi subjek Sains.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Menguasai kaedah pengajaran PdP yang terbaik dan sesuai dengan tahap/peringkat pemahaman murid.            
  • Memperbaik serta mengukuhkan kaedah PdP sedia ada.                                                                          
  • Mengaplikasi konsep PdP secara berkesan.

 

Sasaran Peserta

  • Ketua Panitia Sains
  • Guru Sains Sekolah Rendah

 

Yuran

RM100

 

 

TOP