Kursus Pedagogi Bahasa Inggeris

Pengenalan

Penetapan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua di Malaysia merupakan perkara penting bagi guru yang mengajar subjek Bahasa Inggeris bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kalangan murid berjalan lancar bagi mencapai Wawasan 2020 yang telah ditetapkan.

 

Objektif

Di akhir program, peserta dapat:

 • Menjelaskan keadaan, fungsi dan kesan perancangan pengajaran bahasa kepada murid.
 • Mengaplikasi tren baru/moden dalam menilai pencapaian murid.
 • Menyusun semula kaedah/teknik yang sesuai/terbaik untuk mengajar dan menyampaikan subjek Bahasa Inggeris kepada murid.
 • Memastikan pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Inggeris menarik dan menghiburkan.

 

Kandungan

 • Bagaimana murid belajar Bahasa
 • Teori Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Inggeris
 • Pandangan terhadap
 • Bahasa Inggeris KSSR 
 • Prinsip & Latihan Mengajar
 • Pembentangan Latihan Mengajar

 

Sasaran Peserta

 • Ketua Panitia Bahasa Inggeris
 • Guru yang mengajar subjek Bahasa Inggeris
TOP