Kursus Pengajaran Micro (Micro-Teaching)

Pengenalan

Konsep pengajaran mikro telah digunakan secara meluas di maktab-maktab perguruan di seluruh negara. Dengan menggunakan konsep ini, para peserta akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan melalui kumpulan kecil itu, mereka boleh mengaplikasikan kemahiran pengajaran mikro yang melibatkan aspek pemerhatian, perbincangan, maklumbalas dan pengajaran semula.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Menjalankan satu sesi latihan amali dalam keadaan terkawal dan mudah dikendalikan.
  • Menguasai kemahiran yang dipelajari secara teratur dan berperingkat.
  • Mengenal pasti kelemahan dan mengkritik secara berhemah semasa perbincangan dijalankan.

 

Sasaran Peserta

  • Guru baru

 

Yuran

RM70

TOP