Kursus Pentaksiran & Penilaian

Pengenalan

Pentaksiran dan penilaian merupakan elemen yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia digunakan untuk menentukan tindakan susulan yang harus dilakukan oleh guru untuk penambahbaikan kaedah, teknik, pendekatan dan strategi yang digunakan. Ia juga dapat membantu guru dalam mempertingkatkan pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Mengesahkan dan menentukan aras/tahap kecemerlangan dan kelemahan murid.
  • Mengenal pasti kelemahan murid dan membuat penambahbaikan ke atas teknik dan kaedah pengajaran supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi proses yang lebih berkesan.
  • Menyediakan rekod perkembangan murid yang boleh dijadikan bahan rujukan kepada ibu bapa dan murid itu sendiri.

 

Sasaran Peserta

  • Guru sekolah menengah dan rendah 

 

Yuran

RM100

TOP