Kursus Psikologi Pendidikan

Pengenalan

Psikologi pendidikan ialah kajian tentang perlakuan atau tingkah laku murid di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Melalui kursus ini, guru akan didedahkan tentang kepentingan mengetahui perubahan tingkah laku murid-murid di samping itu memahami tahap pertumbuhan dan perkembangan murid dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi.

 

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  • Menjelaskan personaliti dan konsep kendiri murid.
  • Berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkesan.
  • Merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan murid.

 

Kandungan

  • Memahami psikologi pendidikan
  • Pertumbuhan dan perkembangan manusia
  • Perbezaan individu

 

Yuran

RM100

TOP